No diguis dois bannerblog no diguis dois

1469115992 hang up  971581804  971580497

fax icon  971581258
email icon   iesfelanitx@educaib.eupin

xarxes facebook  xarxes instagram  xarxes linkedin  xarxes twiter

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 1r ESO A

EQUIP DOCENT

Tutora: Mica Rosselló

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA

I LITERATURA

Joana Alcover

Divendres 12:10-13:05

Maria Sureda (suport)

Dijous 08:55-09:50

LLENGUA CATALANA

I LITERATURA

Ma del Mar Pons

Dimecres 11:00-11:55

Maribel Tous (suport)

Dilluns 10:05-11:00

MATEMÀTIQUES

Salvador Piña

Divendres 08:55-09:50

Germà Aguiló (anglès)

Dimecres 08:55-09:50

Maribel Tous (suport)

Dilluns 10:05-11:00

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Rafel Suñer

Divendres 11:00-11:55

Maria Antònia Solivellas (suport)

Dilluns 10:05-11:00

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Isabel Obrador

Dimecres 08:55-09:50

Maribel Tous (suport)

Dilluns 10:05-11:00

ANGLÈS

Julia Sanchís

Dijous 10:05-11:00

Antoni Monserrat (ampliació)

Dilluns 08:55-09:50

EDUCACIÓ FÍSICA

Gonçal Ferrer

Dimecres 08:55-09:50

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I

Jaume Sabater/

Miquel Crespí

Dijous 10:05-11:00//

Divendres 10:05-11:00

MÚSICA I

Maria Isabel Amo

Dilluns 13:05-14:00

PROJECTES

Mica Rosselló

Dijous 08:55-09:50

VALORS ÈTICS

Antònia Serra

Divendres 12:10-13:05

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 1r ESO B

EQUIP DOCENT

Tutora: Magdalena Tomàs

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA

I LITERATURA

Joana Alcover

Divendres 12:10-13:05

Maria Sureda (suport)

Dijous 08:55-09:50

LLENGUA CATALANA

I LITERATURA

Ma del Mar Pons

Dimecres 11:00-11:55

Maria Coll (suport)

Dilluns 11:00-11:55

MATEMÀTIQUES

Salvador Piña

Divendres 08:55-09:50

Miquel Alomar (anglès)

Dijous 10:05-11:00

Magdalena Tomàs (suport)

Dijous 12:10-13:05

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Rafel Suñer

Divendres 11:00-11:55

Magdalena Tomàs (suport)

Dijous 12:10-13:05

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Isabel Obrador

Dimecres 08:55-09:50

Maribel Tous (suport)

Dilluns 10:05-11:00

ANGLÈS

Julia Sanchís

Dijous 10:05-11:00

Antoni Rosselló (ampliació)

Dimarts 10:05-11:00

EDUCACIÓ FÍSICA

Gonçal Ferrer

Dimecres 08:55-09:50

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I

Jaume Sabater / Miquel Crespí

Dijous 10:05-11:00//

Divendres 10:05-11:00

MÚSICA I

Maria Isabel Amo

Dilluns 13:05-14:00

PROJECTES

Magdalena Tomàs

Dijous 12:10-13:05

VALORS ÈTICS

Antònia Vidal

Divendres 11:00-11:55

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 1r ESO C

EQUIP DOCENT

Tutora: Francisca Munar

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA

I LITERATURA

Rosa Bernabeu

Dimecres 10:05-11:00

Maria Sureda (suport)

Dijous 08:55-09:50

LLENGUA CATALANA

I LITERATURA

Ma Antònia Pinya

Dijous 08:00-08:55

Francisca Munar (suport)

Dilluns 10:05-11:00

MATEMÀTIQUES

Salvador Piña

Divendres 08:55-09:50

Germà Aguiló (anglès)

Dimecres 08:55-09:50

Francisca Munar (suport)

Dilluns 10:05-11:0

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Rafel Puigserver

Dimarts 12:10-13:05

Maria Antònia Solivellas (suport)

Dilluns 10:05-11:00

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Catalina Vidal

Dilluns 10:05-11:00

Francisca Munar (suport)

Dilluns 10:05-11:00

ANGLÈS

Antònia Bennàsar

Dimarts 08:55-09:50

Antoni Monserrat (ampliació)

Dilluns 08:55-09:50

EDUCACIÓ FÍSICA

Gonçal Ferrer

Dimecres 08:55-09:50

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I

Jaume Sabater / Miquel Crespí

Dijous 10:05-11:00//

Divendres 10:05-11:00

MÚSICA I

Maria Isabel Amo

Dilluns 13:05-14:00

PROJECTES

Francisca Munar

Dilluns 10:05-11:00

VALORS ÈTICS

Antònia Serra

Divendres 12:10-13:05

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 1r ESO D

EQUIP DOCENT

Tutora: Catalina Valens

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA

I LITERATURA

Carmen Vañó

Dilluns 11:00-11:55

Maria Sureda (suport)

Dijous 08:55-09:50

LLENGUA CATALANA

I LITERATURA

Ma Magdalena Adrover

Dilluns 10:05-11:00

Maria Coll (suport)

Dilluns 11:00-11:55

MATEMÀTIQUES

Salvador Piña

Divendres 08:55-09:50

Miquel Alomar (anglès)

Dijous 10:05-11:00

Magdalena Tomàs (suport)

Dijous 12:10-13:05

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Rafel Puigserver

Dimarts 12:10-13:05

Magdalena Tomàs (suport)

Dijous 12:10-13:05

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Catalina Vidal

Dilluns 10:05-11:00

Francisca Munar (suport)

Dilluns 10:05-11:00

ANGLÈS

Catalina Valens

Divendres 08:55-09:50

Antoni Rosselló (ampliació)

Dimarts 10:05-11:00

EDUCACIÓ FÍSICA

Gonçal Ferrer

Dimecres 08:55-09:50

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I

Jaume Sabater / Miquel Crespí

Dijous 10:05-11:00//

Divendres 10:05-11:00

MÚSICA I

Maria Isabel Amo

Dilluns 13:05-14:00

PROJECTES

Catalina Valens

Divendres 08:55-09:50

VALORS ÈTICS

Antònia Vidal

Divendres 11:00-11:55

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 1r ESO E

EQUIP DOCENT

Tutora: Victòria Mestre

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Carmen Vañó

Dilluns 11:00-11:55

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

M. Magdalena Adrover

Dilluns 10:05-11:00

MATEMÀTIQUES

Miquel Mayol

Dimecres 08:55-09:50

Germà Aguiló (anglès)

Dimecres 08:55-09:50

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Victòria Mestre

Dijous 11:00-11:55

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Neus Vidal

Dimecres 12:10-13:05

ANGLÈS

Carmen Moyano

Dimarts 12:10-13:05

Antoni Monserrat (ampliació)

Dilluns 08:55-09:50

EDUCACIÓ FÍSICA

Gonçal Ferrer

Dimecres 08:55-09:50

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I

Joan Roig / Miquel Crespí

Dimecres 12:10-13:05//

Divendres 10:05-11:00

MÚSICA I

Maria Isabel Amo

Dilluns 13:05-14:00

PROJECTES

Victòria Mestre

Dijous 11:00-11:55

VALORS ÈTICS

Antònia A. Vidal

Divendres 11:00-11:55

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 1r ESO F

EQUIP DOCENT

Tutora: Ma Magdalena Adrover

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Carmen Vañó

Dilluns 11:00-11:55

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Ma Magdalena Adrover

Dilluns 10:05-11:00

MATEMÀTIQUES

Antoni Nicolau

Dijous 11:00-11:55

Miquel Alomar (anglès)

Dijous 10:05-11:00

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Rafel Suñer

Divendres 11:00-11:55

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Neus Vidal

Dimecres 12:10-13:05

ANGLÈS

Carmen Moyano

Dimarts 12:10-13:05

Antoni Rosselló (ampliació)

Dimarts 10:05-11:00

EDUCACIÓ FÍSICA

Gonçal Ferrer

Dimecres 08:55-09:50

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I

Joan Roig /

Miquel Crespí

Dimecres 12:10-13:05//

Divendres 10:05-11:00

MÚSICA I

Maria Isabel Amo

Dilluns 13:05-14:00

PROJECTES

Ma Magdalena Adrover

Dilluns 10:05-11:00

VALORS ÈTICS

Antònia A. Vidal

Divendres 11:00-11:55

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 1r ESO G

EQUIP DOCENT

Tutora: Ma Antònia Pinya

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Rosa Bernabeu

Dimecres 10:05-11:00

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Ma Antònia Pinya

Dijous 08:00-08:55

MATEMÀTIQUES

Miquel Alomar

Dijous 10:05-11:00

Germà Aguiló (anglès)

Dimecres 08:55-09:50

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Rafel Puigserver

Dimarts 12:10-13:05

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Catalina Vidal

Dilluns 10:05-11:00

ANGLÈS

Antoni Rosselló

Dimarts 10:05-11:00

Antoni Monserrat (ampliació)

Dilluns 08:55-09:50

EDUCACIÓ FÍSICA

Gonçal Ferrer

Dimecres 08:55-09:50

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I

Joan Roig / Miquel Crespí

Dimecres 12:10-13:05//

Divendres 10:05-11:00

MÚSICA I

Francisca Artigues

Dimarts 08:55-09:50

PROJECTES

Ma Antònia Pinya

Dijous 08:00-08:55

VALORS ÈTICS

Antònia A, Vidal

Divendres 11:00-11:55

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 1r ESO H

EQUIP DOCENT

Tutora: Miquela Ferrer

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Rosa Bernabeu

Dimecres 10:05-11:00

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

M. Antònia Pinya

Dijous 08:00-08:55

MATEMÀTIQUES

Germà Aguiló

Dimecres 08:55-09:50

Miquel Alomar (anglès)

Dijous 10:05-11:00

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Rafel Puigserver

Dimarts 12:10-13:05

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Isabel Obrador

Dimecres 08:55-09:50

ANGLÈS

Miquela Ferrer

Divendres 10:05-11:00

Antoni Rosselló (ampliació)

Dimarts 10:05-11:00

EDUCACIÓ FÍSICA

Gonçal Ferrer

Dimecres 08:55-09:50

EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I

Joan Roig / Miquel Crespí

Dimecres 12:10-13:05//

Divendres 10:05-11:00

MÚSICA I

Francisca Artigues

Dimarts 08:55-09:50

PROJECTES

Miquela Ferrer

Divendres 10:05-11:00

VALORS ÈTICS

Francisca Artigues

Dimarts 08:55-09:50

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 2n ESO A

EQUIP DOCENT

Tutora: Alícia Caldentey

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA

I LITERATURA

Francesc Cubells

Dilluns 10:05-11:00

Francisca Munar (suport)

Dilluns 10:05-11:00

LLENGUA CATALANA

I LITERATURA

Alícia Caldentey

Divendres 10:05-11:00

Maria Coll (suport)

Dilluns 11:00-11:55

MATEMÀTIQUES

Joan Mesquida

Dimecres 08:55-09:50

Magdalena Tomàs (suport)

Dijous 12:10-13:05

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Maria Pastor

Dimarts 10:05-11:00

Magdalena Tomàs (suport)

Dijous 12:10-13:05

FÍSICA I QUÍMICA

Isabel Obrador

Dimecres 08:55-09:50

Antoni Nicolau (suport)

Dijous 11:00-11:55

Elena Montero (anglès)

Divendres 10:05-11:00

ANGLÈS

Julia Sanchís

Dijous 10:05-11:00

Carmen Moyano (ampliació)

Dimarts 12:10-13:05

EDUCACIÓ FÍSICA

Joan Tugores

Dijous 08:55-09:50

TECNOLOGIA

Catalina Miralles

Francisca Vicens (desdoblament)

Divendres 11:00-11:55//

Dimarts 10:05-11:00

ALEMANY

Tonina Cloquell

Dijous 10:05-11:00

MÚSICA

Maria Isabel Amo

Dilluns 13:05-14:00

FRANCÈS

Catalina Valens

Divendres 08:55-09:50

PROJECTES TRIMESTRALS

Tomàs Clar (1r trim.)

Joana Alcover (2n trim.)

Ma Ant. Bonet (3r tri.

Divendres 12:10-13:05//

Divendres 12:10-13:05//

Dimarts 11:00-11:55

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 2n ESO B

EQUIP DOCENT

Tutor: Rodrigo Caiado

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA

I LITERATURA

Rodrigo Caiado

Divendres 08:55-09:50

Francisca Munar (suport)

Dilluns 10:05-11:00

LLENGUA CATALANA

I LITERATURA

Andreu Vidal

Dimecres 08:55-09:50

Maria Coll (suport)

Dilluns 11:00-11:55

MATEMÀTIQUES

Antoni Capó

Dimecres 08:55-09:50

Magdalena Tomàs (suport)

Dijous 12:10-13:05

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Victòria Mestre

Dijous 11:00-11:55

Magdalena Tomàs (suport)

Dijous 12:10-13:05

FÍSICA I QUÍMICA

Isabel Obrador/

Catalina Vidal

Dimecres 08:55-09:50//

Dilluns 10:05-11:00

Antoni Nicolau (suport)

Dijous 11:00-11:55

Elena Montero (anglès)

Divendres 10:05-11:00

ANGLÈS

M. Àngels Perelló

Dijous 12:10-13:05

Carmen Moyano (ampliació)

Dimarts 12:10-13:05

EDUCACIÓ FÍSICA

Joan Tugores

Dijous 08:55-09:50

TECNOLOGIA

Catalina Miralles

Ivana Sebastià (desdoblament)

Divendres 11:00-11:55//

Dimarts 08:55-09:50

PROJECTES

Ma Ant. Bonet (1r trim.)

Tomàs Clar (2n trim.)

Joana Alcover (3r trim.)

Dimarts 11:00-11:55

//Divendres 12:10-13:05///

Divendres 12:10-13:05

ALEMANY

Tonina Cloquell / Teresa Garcia

Dijous 10:05-11:00//

Dilluns 11:00-11:55

MÚSICA

Maria Isabel Amo

Dilluns 13:05-14:00

FRANCÈS

Catalina Valens

Divendres 08:55-09:50

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

VALORS ÈTICS

Antònia A. Vidal

Divendres 11:00-11:55

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 2n ESO C

EQUIP DOCENT

Tutor: Joan Tugores

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA

I LITERATURA

Joana Alcover

Divendres 12:10-13:05

Francisca Munar (suport)

Dilluns 10:05-11:00

LLENGUA CATALANA

I LITERATURA

Ma del Mar Pons

Dimecres 11:00-11:55

Maria Coll (suport)

Dilluns 11:00-11:55

MATEMÀTIQUES

Miquel Mayol

Dimecres 08:55-09:50

Magdalena Tomàs (suport)

Dijous 12:10-13:05

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Rafel Suñer

Divendres 11:00-11:55

Magdalena Tomàs (suport)

Dijous 12:10-13:05

FÍSICA I QUÍMICA

Catalina VIdal

Dilluns 10:05-11:00

Antoni Nicolau (suport)

Dijous 11:00-11:55

Elena Montero (anglès)

Divendres 10:05-11:00

ANGLÈS

Miquela Ferrer

Divendres 10:05-11:00

Carmen Moyano (ampliació)

Dimarts 12:10-13:05

EDUCACIÓ FÍSICA

Joan Tugores

Dijous 08:55-09:50

TECNOLOGIA

Ivana Sebastià

Catalina Miralles (desdoblament)

Dimarts 08:55-09:50

//Divendres 11:00-11:55

ALEMANY

Teresa Garcia

Dilluns 11:00-11:55

PROJECTES

Joana Alcover (1r trim.)

Ma Ant. Bonet (2n. trim.)

Tomàs Clar (3r trim.)

Divendres 12:10-13:05//

Dimarts 11:00-11:55

//Divendres 12:10-13:05/

VALORS ÈTICS

Antònia A. Vidal

Divendres 11:00-11:55

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 2n ESO D

EQUIP DOCENT

Tutora: Joana Alcover

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Joana Alcover

Divendres 12:10-13:05

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Ma del Mar Pons

Dimecres 11:00-11:55

MATEMÀTIQUES

Germà Aguiló

Dimecres 08:55-09:50

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Francisca Mut

Divendres 11:00-11:55

FÍSICA I QUÍMICA

Jeroni Mas

Dimecres 12:10-13:05

Elena Montero (anglès)

Divendres 10:05-11:00

ANGLÈS

Miquela Ferrer

Divendres 10:05-11:00

Carmen Moyano (ampliació)

Dimarts 12:10-13:05

EDUCACIÓ FÍSICA

Joan Tugores

Dijous 08:55-09:50

TECNOLOGIA

Francisca VIcens

Catalina Miralles (desdoblament)

Dimarts 10:05-11:00

//Divendres 11:00-11:55

ALEMANY

Tonina Cloquell

Dijous 10:05-11:00

MÚSICA

Maria Isabel Amo

Dilluns 13:05-14:00

FRANCÈS

Catalina Valens

Divendres 08:55-09:50

PROJECTES

Joana Alcover (1r trim.)

Pedro Benayas (2n trim.)

Ma Ant. Bonet (3r trim.)

Divendres 12:10-13:05//

Dimecres 12:10-13:05

//Dimarts 11:00-11:55

VALORS ÈTICS

Antònia A. Vidal

Divendres 11:00-11:55

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 2n ESO E

EQUIP DOCENT

Tutora: Francisca Mut

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Francesc Cubells

Dilluns 10:05-11:00

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Alícia Caldentey

Divendres 10:05-11:00

MATEMÀTIQUES

Miquel Alomar

Dijous 10:05-11:00

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Francisca Mut

Divendres 11:00-11:55

FÍSICA I QUÍMICA

Jeroni Mas//

Isabel Obrador

Dimecres 12:10-13:05

//Dimecres 08:55-09:50

Elena Montero (anglès)

Divendres 10:05-11:00

ANGLÈS

Ma Àngels Perelló

Dijous 12:10-13:05

Carmen Moyano (ampliació)

Dimarts 12:10-13:05

EDUCACIÓ FÍSICA

Joan Tugores

Dijous 08:55-09:50

TECNOLOGIA

Catalina Miralles

Ivana Sebastià (desdoblament)

Divendres 11:00-11:55

Dimarts 08:55-09:50

ALEMANY

Tonina Cloquell / Teresa Garcia

Dijous 10:05-11:00//

Dilluns 11:00-11:55

PROJECTES

Ma Ant. Bonet (1r trim.)

Joana Alcover (2n trim.)

Pedro Benayas (3r trim.)

Dimarts 11:00-11:55

//Divendres 12:10-13:05

Dimecres 12:10-13:05

VALORS ÈTICS

Antònia A. Vidal

Divendres 11:00-11:55

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 2n ESO F

EQUIP DOCENT

Tutor: Miquel Julià

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Rodrigo Caiado

Divendres 08:55-09:50

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Alícia Caldentey

Divendres 10:05-11:00

MATEMÀTIQUES

Miquel Julià

Dijous 12:10-13:05

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Francisca Mut

Divendres 11:00-11:55

FÍSICA I QUÍMICA

Isabel Obrador

Dimecres 08:55-09:50

Elena Montero (anglès)

Divendres 10:05-11:00

ANGLÈS

Ma del Mar Barceló

Dilluns 10:05-11:00

Carmen Moyano (ampliació)

Dimarts 12:10-13:05

EDUCACIÓ FÍSICA

Joan Tugores

Dijous 08:55-09:50

TECNOLOGIA

Francisca Vicens

Ivana Sebastià (desdoblament)

Dimarts 10:05-11:00

Dimarts 08:55-09:50

ALEMANY

Teresa Garcia

Dilluns 11:00-11:55

PROJECTES

Pedro Benayas (1r trim.)

Ma Ant. Bonet (2n trim.)

Joana Alcover (3r trim.)

Dimecres 12:10-13:05

//Dimarts 11:00-11:55

//Divendres 12:10-13:05

VALORS ÈTICS

Antònia A. Vidal

Divendres 11:00-11:55

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 3r ESO A

EQUIP DOCENT

Tutora: Carmen Vañó

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Carmen Vañó

Dilluns 11:00-11:55

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Andreu Vidal

Dimecres 08:55-09:50

MATEMÀTIQUES

Joan Mesquida

Dimecres 08:55-09:50

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Victòria Mestre

Dijous 11:00-11:55

Maria Pastor (anglès)

Dimarts 10:05-11:00

FÍSICA I QUÍMICA

Antoni Salvà

Dilluns 10:05-11:00

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Joana Escalas

Divendres 10:05-11:00

ANGLÈS

Maria Àngels Perelló

Dijous 12:10-13:05

Miquela Ferrer (ampliació)

Divendres 10:05-11:00

EDUCACIÓ FÍSICA

Cosme Vicens

Dijous 10:05-11:00

TECNOLOGIA

Ivana Sebastià

Juan José Mercado(desdoblament)

Dimarts 08:55-09:50//

Divendres 10:05-11:00

ALEMANY

Tonina Cloquell

Dijous 10:05-11:00

CULTURA CLÀSSICA

Maria Rigo

Divendres 11:00-11:55

INICIATIVA EMPRENEDORA

Miquela Rosselló

Dijous 08:55-09:50

FRANCÈS

Catalina Valens

Divendres 08:55-09:50

PROJECTES

Marga Vidal

Jaume Sabater

Ivana Sebastià

Dijous 08:55-09:50

//Dijous 10:05-11:00//

Dimarts 08:55-09:50

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

VALORS ÈTICS

Antònia Roig

Dijous 08:55-09:50

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 3r ESO B

EQUIP DOCENT

Tutora: Margalida Soler

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Francesc Cubells

Dilluns 10:05-11:00

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Andreu Vidal

Dimecres 08:55-09:50

MATEMÀTIQUES

Antoni Capó

Dimecres 08:55-09:50

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Victòria Mestre

Dijous 11:00-11:55

Maria Pastor (anglès)

Dimarts 10:05-11:00

FÍSICA I QUÍMICA

Antoni Salvà

Dilluns 10:05-11:00

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Margalida Soler

Dimarts 11:00-11:55

ANGLÈS

Maria del Mar Barceló

Dilluns 10:05-11:00

Miquela Ferrer (ampliació)

Divendres 10:05-11:00

EDUCACIÓ FÍSICA

Cosme Vicens

Dijous 10:05-11:00

TECNOLOGIA

Ivana Sebastià

Juan José Mercado(desdoblament)

Dimarts 08:55-09:50//

Divendres 10:05-11:00

ALEMANY

Tonina Cloquell

Dijous 10:05-11:00

CULTURA CLÀSSICA

Maria Rigo

Divendres 11:00-11:55

INICIATIVA EMPRENEDORA

Miquela Rosselló

Dijous 08:55-09:50

FRANCÈS

Catalina Valens

Divendres 08:55-09:50

PROJECTES

Marga Vidal

Jaume Sabater

Juan José Mercado

Dijous 08:55-09:50

//Dijous 10:05-11:00//

Divendres 10:05-11:00

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

VALORS ÈTICS

Antònia Roig

Dijous 08:55-09:50

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 3r ESO C

EQUIP DOCENT

Tutora: Cosme Vicens

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Carmen Olga Vañó

Dilluns 11:00-11:55

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Andreu Vidal

Dimecres 08:55-09:50

MATEMÀTIQUES

Salvador Piña

Divendres 08:55-09:50

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Victòria Mestre

Dijous 11:00-11:55

Maria Pastor (anglès)

Dimarts 10:05-11:00

FÍSICA I QUÍMICA

Antoni Salvà

Dilluns 10:05-11:00

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Margalida Soler

Dimarts 11:00-11:55

ANGLÈS

Maria Àngels Perelló

Dijous 12:10-13:05

Antònia Bennàssar (ampliació)

Dimarts 08:55-09:50

EDUCACIÓ FÍSICA

Cosme Vicens

Dijous 10:05-11:00

TECNOLOGIA

Juan José Mercado/

Ivana Sebastià(desdoblament)

Divendres 10:05-11:00

//Dimarts 08:55-09:50

ALEMANY

Tonina Cloquell

Teresa Àngels García

Dijous 10:05-11:00

Dilluns 11:00-11:55

CULTURA CLÀSSICA

Maria Rigo

Divendres 11:00-11:55

INICIATIVA EMPRENEDORA

Miquela Rosselló

Dijous 08:55-09:50

FRANCÈS

Catalina Valens

Divendres 08:55-09:50

PROJECTES

Marga Vidal

Jaume Sabater

Ivana Sebastià

Juan José Mercado

Dijous 08:55-09:50

//Dijous 10:05-11:00//

Dimarts 08:55-09:50//

Divendres 10:05-11:00

VALORS ÈTICS

Antònia Roig

Dijous 08:55-09:50

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 3r ESO D

EQUIP DOCENT

Tutor: Isabel Obrador

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Francesc Cubells

Dilluns 10:05-11:00

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Andreu Vidal

Dimecres 08:55-09:50

MATEMÀTIQUES

Miquel Julià

Dijous 12:10-13:05

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Victòria Mestre

Rafel Puigserver

Dijous 11:00-11:55//

Dimarts 12:10-13:05

Maria Pastor (anglès)

Dimarts 10:05-11:00

FÍSICA I QUÍMICA

Antoni Salvà

Dilluns 10:05-11:00

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Isabel Obrador

Dimecres 08:55-09:50

ANGLÈS

Maria Àngels Perelló

Maria del Mar Barceló

Dijous 12:10-13:05

//Dilluns 10:05-11:00

Antònia Bennàssar (ampliació)

Dimarts 08:55-09:50

EDUCACIÓ FÍSICA

Cosme Vicens

Dijous 10:05-11:00

TECNOLOGIA

Juan José Mercado

Divendres 10:05-11:00

ALEMANY

Teresa Àngels García

Dilluns 11:00-11:55

CULTURA CLÀSSICA

Maria Rigo

Divendres 11:00-11:55

INICIATIVA EMPRENEDORA

Miquela Rosselló

Dijous 08:55-09:50

FRANCÈS

Catalina Valens

Divendres 08:55-09:50

PROJECTES

Marga Vidal

Jaume Sabater

Juan José Mercado

Dijous 08:55-09:50

//Dijous 10:05-11:00//

Divendres 10:05-11:00

VALORS ÈTICS

Antònia Roig

Dijous 08:55-09:50

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 3r ESO E

EQUIP DOCENT

Tutor: Catalina Maria Vidal

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Francesc Cubells

Dilluns 10:05-11:00

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Alícia Caldentey

Divendres 10:05-11:00

MATEMÀTIQUES

Miquel Mayol

Dimecres 08:55-09:50

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Rafel Puigserver

Dimarts 12:10-13:05

Maria Pastor (anglès)

Dimarts 10:05-11:00

FÍSICA I QUÍMICA

Antoni Salvà

Dilluns 10:05-11:00

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Catalina Maria Vidal

Dilluns 10:05-11:00

ANGLÈS

Maria del Mar Barceló

Dilluns 10:05-11:00

Antònia Bennàssar (ampliació)

Dimarts 08:55-09:50

EDUCACIÓ FÍSICA

Cosme Vicens

Dijous 10:05-11:00

TECNOLOGIA

Juan José Mercado

Divendres 10:05-11:00

ALEMANY

Teresa Àngels García

Dilluns 11:00-11:55

CULTURA CLÀSSICA

Maria Rigo

Divendres 11:00-11:55

INICIATIVA EMPRENEDORA

Miquela Rosselló

Dijous 08:55-09:50

FRANCÈS

Catalina Valens

Divendres 08:55-09:50

PROJECTES

Marga Vidal

Jaume Sabater

Ivana Sebastià

Dijous 08:55-09:50

//Dijous 10:05-11:00//

Dimarts 08:55-09:50

VALORS ÈTICS

Antònia Roig

Dijous 08:55-09:50

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 3r ESO F

EQUIP DOCENT

Tutora: Julia Sanchís

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC

Ma Antònia Solivellas

Dilluns 10:05-11:00

ÀMBIT CIENTÍFICOTECNOLÒGIC

Antoni Nicolau

Dijous 11:00-11:55

ÀMBIT PRÀCTIC

Guillem Horrach

(Pau Martí)

Dimarts 08:55-09:50

ANGLÈS

Julia Sanchís

Dijous 10:05-11:00

EDUCACIÓ FÍSICA

Cosme Vicens

Dijous 10:05-11:00

VALORS ÈTICS

Antònia Roig

Dijous 08:55-09:50

RELIGIÓ

Carme Fernández

Dimecres 13:05-14:00

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 4t ESO A

EQUIP DOCENT

Tutor: Neus Vidal

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Rodrigo Caiado

Divendres 08:55-09:50

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Francisca Nicolau

Dimarts 11:00-11:55

MATEMÀTIQUES

Joan Mesquida

Dimecres 08:55-09:50

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Bernat Bennàsar

Dijous 11:00-11:55

FÍSICA I QUÍMICA

Jeroni Mas

Dimecres 12:10-13:05

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Neus Vidal

Dimecres 12:10-13:05

ANGLÈS

Tonina Cloquell

Dijous 10:05-11:00

Antoni Monserrat (ampliació)

Dilluns 08:55-09:50

EDUCACIÓ FÍSICA

Cosme Vicens

Dijous 10:05-11:00

Alex Amorós (anglès)

Divendres 12:10-13:05

FILOSOFIA

Antònia Vidal

Divendres 11:00-11:55

CULTURA CIENTÍFICA

Neus Vidal

Dimecres 12:10-13:05

EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL II

Joan Roig

Dimecres 12:10-13:05

FRANCÈS

Catalina Valens

Divendres 08:55-09:50

TIC

Catalina Miralles

Divendres 11:00-11:55

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

VALORS ÈTICS

Antònia Roig

Dijous 08:55-09:50

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 4t ESO B

EQUIP DOCENT

Tutor: Yolanda Fernández

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Yolanda Fernández

Dimarts 10:05-11:00

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Francisca Nicolau

Dimarts 11:00-11:55

MATEMÀTIQUES

Salvador Piña

Divendres 08:55-09:50

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Rafel Suñer

Divendres 11:00-11:55

FÍSICA I QUÍMICA

Jeroni Mas

Dimecres 12:10-13:05

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Neus Vidal

Dimecres 12:10-13:05

ANGLÈS

Tonina Cloquell

Dijous 10:05-11:00

Antoni Monserrat (ampliació)

Dilluns 08:55-09:50

EDUCACIÓ FÍSICA

Cosme Vicens

Dijous 10:05-11:00

Álex Amorós (anglès)

Divendres 12:10-13:05

CULTURA CIENTÍFICA

Neus Vidal

Dimecres 12:10-13:05

EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL II

Joan Roig

Dimecres 12:10-13:05

ECONOMIA

Tomeu Pavía

Dilluns 13:05-14:00

LLATÍ

Ana Ferrer

Dijous 08:55-09:50

TIC

Catalina Miralles

Divendres 11:00-11:55

FRANCÈS

Catalina Valens

Divendres 08:55-09:50

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

VALORS ÈTICS

Antònia Vidal

Divendres 11:00-11:55

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 4t ESO C

EQUIP DOCENT

Tutor: Antònia Vidal

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Roberto Caiado

Divendres 08:55-09:50

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Francisca Nicolau

Dimarts 11:00-11:55

MATEMÀTIQUES

Miquel Mayol (acadèmiques)

Dimecres 08:55-09:50

Germà Aguiló (aplicades)

Dimecres 08:55-09:50

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Rafel Suñer

Divendres 11:00-11:55

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Margalida Soler

Neus Vidal

Dimarts 11:00-11:55//

Dimecres 12:10-13:05

ANGLÈS

Tonina Cloquell

Dijous 10:05-11:00

Antoni Monserrat (ampliació)

Dilluns 08:55-09:50

EDUCACIÓ FÍSICA

Cosme Vicens

Dijous 10:05-11:00

Álex Amorós (anglès)

Divendres 12:10-13:05

FILOSOFIA

Antònia Vidal

Divendres 11:00-11:55

CULTURA CIENTÍFICA

Neus Vidal

Dimecres 12:10-13:05

FRANCÈS

Catalina Valens

Divendres 08:55-09:50

EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL II

Jaume Sabater

Dijous 10:05-11:00

INICIATIVA EMPRENEDORA

Agnès Barceló

Dilluns 18:05-19:00

CIÈNCIES APLICADES

Margalida Soler

Dimarts 11:00-11:55

ECONOMIA

Tomeu Pavía

Dilluns 13:05-14:00

LLATÍ

Ana Ferrer

Dijous 08:55-09:50

TIC

Catalina Miralles

Divendres 11:00-11:55

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

VALORS ÈTICS

Antònia Vidal

Divendres 11:00-11:55

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 4t ESO D

EQUIP DOCENT

Tutor: Bernat Bennàsar

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Roberto Caiado

Divendres 08:55-09:50

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Francisca Nicolau

Dimarts 11:00-11:55

MATEMÀTIQUES

Miquel Mayol (acadèmiques)

Dimecres 08:55-09:50

Germà Aguiló (aplicades)

Dimecres 08:55-09:50

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Bernat Bennàsar

Dijous 11:00-11:55

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Margalida Soler

Dimarts 11:00-11:55

ANGLÈS

Maria Àngels Perelló

Dijous 12:10-13:05

Antoni Monserrat (ampliació)

Dilluns 08:55-09:50

EDUCACIÓ FÍSICA

Cosme Vicens

Dijous 10:05-11:00

Álex Amorós (anglès)

Divendres 12:10-13:05

CULTURA CIENTÍFICA

Neus Vidal

Dimecres 12:10-13:05

FRANCÈS

Catalina Valens

Divendres 08:55-09:50

EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL II

Jaume Sabater

Dijous 10:05-11:00

INICIATIVA EMPRENEDORA

Agnès Barceló

Dilluns 18:05-19:00

CIÈNCIES APLICADES

Margalida Soler

Dimarts 11:00-11:55

ECONOMIA

Tomeu Pavía

Dilluns 13:05-14:00

LLATÍ

Ana Ferrer

Dijous 08:55-09:50

TIC

Catalina Miralles

Divendres 11:00-11:55

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

VALORS ÈTICS

Antònia Roig

Dijous 08:55-09:50

 logo mini

IES FELANITX

Grup: 4t ESO D (PRAQ)

EQUIP DOCENT

Tutor: Carmen Lucas

ASSIGNATURA

PROFESSORAT

ATENCIÓ PARES

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Carmen Lucas

Dilluns 11:00-11:55

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

Carmen Lucas

Dilluns 11:00-11:55

MATEMÀTIQUES

Germà Aguiló (aplicades)

Dimecres 08:55-09:50

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Maria Antònia Solivellas

Dilluns 10:05-11:00

ANGLÈS

Antònia Bennàssar

Dimarts 08:55-09:50

EDUCACIÓ FÍSICA

Cosme Vicens

Dijous 10:05-11:00

CULTURA CIENTÍFICA

Neus Vidal

Dimecres 12:10-13:05

FRANCÈS

Catalina Valens

Divendres 08:55-09:50

EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL II

Jaume Sabater

Dijous 10:05-11:00

INICIATIVA EMPRENEDORA

Agnès Barceló

Dilluns 18:05-19:00

CIÈNCIES APLICADES

Margalida Soler

Dimarts 11:00-11:55

TIC

Catalina Miralles

Divendres 11:00-11:55

RELIGIÓ

Carmen Fernández

Dimecres 13:05-14:00

VALORS ÈTICS

Antònia Roig

Dijous 08:55-09:50

Novetats WEIB

catala1

Recull de recursos lingüístics en català. Diccionaris, correctors, normativa. etc

 

LogotipFP300
tutoria

TUTORIA.

Horaris d'atenció a pares/mares/tutors. Informació de tutoria

 
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com