No diguis dois bannerblog no diguis dois

1469115992 hang up  971581804  971580497

fax icon  971581258
email icon   iesfelanitx@educaib.eupin

xarxes facebook  xarxes instagram  xarxes linkedin  xarxes twiter

 logo mini IES FELANITX Grup: 1r ESO A
EQUIP DOCENT Tutora: Mica Rosselló (Dilluns 11:00-11:55)

LLENGUA CASTELLANA
I LITERATURA
Lucas Morey, Carme Dimecres 10:05-11:00
Suport Martí Sansó, Isabel Antònia Dimecres 08:55-09:50

LLENGUA CATALANA
I LITERATURA
Pinya Barceló, Maria Antònia Dilluns 10:05-11:00
Suport Tous Julià, Maria Isabel Dilluns 11:00-11:55

MATEMÀTIQUES
Julià Barceló, Miquel Dimecres 08:55-09:50
Angès Mas Manresa, Francisca Dimarts 10:05-11:00
Suport Tomàs Clar, Magdalena Dimecres 11:00-11:55

GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Mestre Oliver, Maria Victòria Dimecres 11:00-11:55
Suport Sureda García, Maria Isabel Divendres 10:05-11:00
BIOLOGIA I GEOLOGIA Montero Pineda, Elena Dimarts 11:00-11:55
Suport Tous Julià, Maria Isabel Dilluns 11:00-11:55

ANGLÈS
Ferrer Maimó, Miquela Maria Dimecres 08:55-09:50
Ampliació Bennàssar Burguera, Antònia Dimarts 10:05-11:00
EDUCACIÓ FÍSICA Tugores Alomar, Joan Divendres 08:55-09:50
EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I Sabater Garau, Jaume Simó Dijous 12:10-13:05
MÚSICA I Artigues Florit, Francisca Rosa Dimecres 11:00-11:55
PROJECTES Rosselló Miralles, Micaela Dilluns 11:00-11:55
VALORS ÈTICS Bonet Rigo, Maria Antònia Dimecres 10:05-11:00
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
 logo mini IES FELANITX Grup: 1r ESO B
EQUIP DOCENT Tutora: Magdalena Tomàs (Dimecres 11:00-11:55)

LLENGUA CASTELLANA
I LITERATURA
Lucas Morey, Carme Dimecres 10:05-11:00
Suport Martí Sansó, Isabel Antònia Dimecres 08:55-09:50

LLENGUA CATALANA
I LITERATURA
Pinya Barceló, Maria Antònia Dilluns 10:05-11:00
Suport Coll Mulet, Maria Dimarts 12:10-13:05

MATEMÀTIQUES
Aguiló Larriba, Germán Darío Dilluns 08:55-09:50
Anglès Mas Manresa, Francisca Dimarts 10:05-11:00
Suport Tous Julià, Maria Isabel Dilluns 11:00-11:55

GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Mestre Oliver, Maria Victòria Dimecres 11:00-11:55
Suport Tomàs Clar, Magdalena Dimecres 11:00-11:55
BIOLOGIA I GEOLOGIA Montero Pineda, Elena Dimarts 11:00-11:55
Suport Tous Julià, Maria Isabel Dilluns 11:00-11:55

ANGLÈS
Ferrer Maimó, Miquela Maria Dimecres 08:55-09:50
Ampliació Bennàssar Burguera, Antònia Dimarts 10:05-11:00
EDUCACIÓ FÍSICA Tugores Alomar, Joan Divendres 08:55-09:50
EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I Sabater Garau, Jaume Simó Dijous 12:10-13:05
MÚSICA I Artigues Florit, Francisca Rosa Dimecres 11:00-11:55
PROJECTES Tomàs Clar, Magdalena Dimecres 11:00-11:55
VALORS ÈTICS Bonet Rigo, Maria Antònia Dimecres 10:05-11:00
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
 logo mini IES FELANITX Grup: 1r ESO C
EQUIP DOCENT Tutora: Maribel Tous (Dilluns 11:00-11:55)

LLENGUA CASTELLANA
I LITERATURA
Alcover Llinàs, Joana Divendres 10:05-11:00
Suport Martí Sansó, Isabel Antònia Dimecres 08:55-09:50

LLENGUA CATALANA
I LITERATURA
Adrover Pons, Maria Magdalena Dimarts 08:00-08:55
Suport Tous Julià, Maria Isabel Dilluns 11:00-11:55

MATEMÀTIQUES
Julià Barceló, Miquel Dimecres 08:55-09:50
Anglès Mas Manresa, Francisca Dimarts 10:05-11:00
Suport Tomàs Clar, Magdalena Dimecres 11:00-11:55

GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Barceló Martorell, Apol·lònia Divendres 08:55-09:50
Suport Sureda García, Maria Isabel Divendres 10:05-11:00
BIOLOGIA I GEOLOGIA Vidal Prohens, Neus Dimecres 08:55-09:50
Suport Tous Julià, Maria Isabel Dilluns 11:00-11:55

ANGLÈS
Valens Tugores, Catalina Dijous 10:05-11:00
Ampliació Bennàssar Burguera, Antònia Dimarts 10:05-11:00
EDUCACIÓ FÍSICA Tugores Alomar, Joan Divendres 08:55-09:50
EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I Sabater Garau, Jaume Simó Dijous 12:10-13:05
MÚSICA I Artigues Florit, Francisca Rosa Dimecres 11:00-11:55
PROJECTES Tous Julià, Maria Isabel Dilluns 11:00-11:55
VALORS ÈTICS Riera Gaya, Miquel Divendres 10:05-11:00
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
 logo mini IES FELANITX Grup: 1r ESO D
EQUIP DOCENT Tutora: Catalina Valens (Dijous 10:05-11:00)

LLENGUA CASTELLANA
I LITERATURA
Alcover Llinàs, Joana Divendres 10:05-11:00
Suport Martí Sansó, Isabel Antònia Dimecres 08:55-09:50

LLENGUA CATALANA
I LITERATURA
Adrover Pons, Maria Magdalena Dimarts 08:00-08:55
Suport Coll Mulet, Maria Dimarts 12:10-13:05

MATEMÀTIQUES
Aguiló Larriba, Germán Darío Dilluns 08:55-09:50
Anglès Mas Manresa, Francisca Dimarts 10:05-11:00
Suport Tous Julià, Maria Isabel Dilluns 11:00-11:55

GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Barceló Martorell, Apol·lònia Divendres 08:55-09:50
Suport Tomàs Clar, Magdalena Dimecres 11:00-11:55
BIOLOGIA I GEOLOGIA Montero Pineda, Elena Dimarts 11:00-11:55
Suport Tous Julià, Maria Isabel Dilluns 11:00-11:55

ANGLÈS
Valens Tugores, Catalina Dijous 10:05-11:00
Ampliació Bennàssar Burguera, Antònia Dimarts 10:05-11:00
EDUCACIÓ FÍSICA Tugores Alomar, Joan Divendres 08:55-09:50
EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I Sabater Garau, Jaume Simó Dijous 12:10-13:05
MÚSICA I Artigues Florit, Francisca Rosa Dimecres 11:00-11:55
PROJECTES Valens Tugores, Catalina Dijous 10:05-11:00
VALORS ÈTICS Riera Gaya, Miquel Divendres 10:05-11:00
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
 logo mini IES FELANITX Grup: 1r ESO E
EQUIP DOCENT Tutora: Victòria Mestre (Dijous 12:10-13:05)
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Lucas Morey, Carme Dimecres 10:05-11:00
LLENGUA CATALANA I LITERATURA Sánchez Rubí, Carme Dilluns 11:00-11:55

MATEMÀTIQUES
Aguiló Larriba, Germán Darío Dilluns 08:55-09:50
Anglès Mas Manresa, Francisca Dimarts 10:05-11:00
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Mestre Oliver, Maria Victòria Dimecres 11:00-11:55
BIOLOGIA I GEOLOGIA Escalas Bauçà, Joana Aina Dimecres 08:55-09:50

ANGLÈS
Moyano González, María Del Carmen Dijous 12:10-13:05
Ampliació Bennàssar Burguera, Antònia Dimarts 10:05-11:00
EDUCACIÓ FÍSICA Tugores Alomar, Joan Divendres 08:55-09:50
EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I Clariana Aguiló, Alexandre Dijous 11:00-11:55
MÚSICA I Cantó Flores, José Miguel Dimecres 08:55-09:50
PROJECTES Mestre Oliver, Maria Victòria Dimecres 11:00-11:55
VALORS ÈTICS Riera Gaya, Miquel Divendres 10:05-11:00
Bonet Rigo, Maria Antònia Dimecres 10:05-11:00
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
 logo mini IES FELANITX Grup: 1r ESO F
EQUIP DOCENT Tutora: Ma Magdalena Adrover (Dimarts 8:00-8:55)
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Alcover Llinàs, Joana Divendres 10:05-11:00
LLENGUA CATALANA I LITERATURA Adrover Pons, Maria Magdalena Dimarts 08:00-08:55

MATEMÀTIQUES
Julià Barceló, Miquel Dimecres 08:55-09:50
Anglès Mas Manresa, Francisca Dimarts 10:05-11:00
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Barceló Martorell, Apol·lònia Divendres 08:55-09:50
BIOLOGIA I GEOLOGIA Soler Torres, Margalida Divendres 08:55-09:50

ANGLÈS
Moyano González, María Del Carmen Dijous 12:10-13:05
Ampliació Bennàssar Burguera, Antònia Dimarts 10:05-11:00
EDUCACIÓ FÍSICA Tugores Alomar, Joan Divendres 08:55-09:50
EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I Clariana Aguiló, Alexandre Dijous 11:00-11:55
MÚSICA I Cantó Flores, José Miguel Dimecres 08:55-09:50
PROJECTES Adrover Pons, Maria Magdalena Dimarts 08:00-08:55
VALORS ÈTICS Riera Gaya, Miquel Divendres 10:05-11:00
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
 logo mini IES FELANITX Grup: 1r ESO G
EQUIP DOCENT Tutora: Ma Antònia Pinya (Dilluns 10:05-11:00)
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Alcover Llinàs, Joana Divendres 10:05-11:00
LLENGUA CATALANA I LITERATURA Pinya Barceló, Maria Antònia Dilluns 10:05-11:00

MATEMÀTIQUES
Mesquida Manresa, Joan Dilluns 10:05-11:00
Anglès Mas Manresa, Francisca Dimarts 10:05-11:00
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Bennàsar Coll, Bernat Dimecres 08:55-09:50
BIOLOGIA I GEOLOGIA Soler Torres, Margalida Divendres 08:55-09:50

ANGLÈS
Sanchís Abella, Julia Maria Reyes Dimarts 08:55-09:50
Ampliació Bennàssar Burguera, Antònia Dimarts 10:05-11:00
EDUCACIÓ FÍSICA Riera Tur, Josefina Dilluns 11:00-11:55
EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I Clariana Aguiló, Alexandre Dijous 11:00-11:55
MÚSICA I Cantó Flores, José Miguel Dimecres 08:55-09:50
PROJECTES Pinya Barceló, Maria Antònia Dilluns 10:05-11:00
VALORS ÈTICS Bonet Rigo, Maria Antònia
Dimecres 10:05-11:00
Riera Gaya, Miquel Divendres 10:05-11:00
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
logo mini  IES FELANITX Grup: 1r ESO H
EQUIP DOCENT Tutora: Joana Alcover (Divendres 10:05-11:00)
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Alcover Llinàs, Joana Divendres 10:05-11:00
LLENGUA CATALANA I LITERATURA Sánchez Rubí, Carme Dilluns 11:00-11:55

MATEMÀTIQUES
Mayol Bauzà, Miguel Dimecres 08:55-09:50
Anglès Mas Manresa, Francisca Dimarts 10:05-11:00
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Puigserver Pou, Rafel Divendres 08:00-08:55
BIOLOGIA I GEOLOGIA Brunet Quetglas, Miguel Dimarts 10:05-11:00

ANGLÈS
Sanchís Abella, Julia Maria Reyes Dimarts 08:55-09:50
Ampliació Bennàssar Burguera, Antònia Dimarts 10:05-11:00
EDUCACIÓ FÍSICA Riera Tur, Josefina Dilluns 11:00-11:55
EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL I Crespí Palmer, Miquel Dilluns 11:00-11:55
MÚSICA I Cantó Flores, José Miguel Dimecres 08:55-09:50
PROJECTES Alcover Llinàs, Joana Divendres 10:05-11:00
VALORS ÈTICS Riera Gaya, Miquel Divendres 10:05-11:00
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
 logo mini IES FELANITX Grup: 2n ESO A
EQUIP DOCENT Tutor: Miquel Riera (Divendres 10:05-11:00)

LLENGUA CASTELLANA
I LITERATURA
Cubells Vives, Francesc Josep Dijous 10:05-11:00
Suport Sureda García, Maria Isabel Divendres 10:05-11:00

LLENGUA CATALANA
I LITERATURA
Rigo Mas, Maria Dimarts 10:05-11:00
Suport Coll Mulet, Maria Dimarts 12:10-13:05

MATEMÀTIQUES
Piña Sirer, Salvador Dimecres 08:00-08:55
Suport Tomàs Clar, Magdalena Dimecres 11:00-11:55

GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Mestre Oliver, Maria Victòria Dimecres 11:00-11:55
Suport Tomàs Clar, Magdalena Dimecres 11:00-11:55
FÍSICA I QUÍMICA Salvà Tomàs, Antoni Divendres 10:05-11:00
Suport Sureda García, Maria Isabel Divendres 10:05-11:00
ANGLÈS Montero Pineda, Elena Dimarts 11:00-11:55
ANGLÈS Cloquell Gomila, Antonina Divendres 10:05-11:00
Ampliació Ferrer Maimó, Miquela Maria Dimecres 08:55-09:50
EDUCACIÓ FÍSICA Ferrer Cañellas, Gonçal Divendres 10:05-11:00
TECNOLOGIA Sebastià Milian, Vallivana Dijous 10:05-11:00
Miralles Barceló, Catalina Dimarts 08:55-09:50
ALEMANY Cloquell Gomila, Antonina Divendres 10:05-11:00
MÚSICA Cantó Flores, José Miguel Dimecres 08:55-09:50
FRANCÈS Valens Tugores, Catalina Dijous 10:05-11:00
PROJECTES / VALORS ÈTICS Riera Gaya, Miquel Divendres 10:05-11:00
logo mini  IES FELANITX Grup: 2n ESO B
EQUIP DOCENT Tutora: Maria Bordoy (Dilluns 11:00-11:55)

LLENGUA CASTELLANA
I LITERATURA
Vañó González, Carmen Olga Dijous 08:55-09:50
Suport Sureda García, Maria Isabel Divendres 10:05-11:00

LLENGUA CATALANA
I LITERATURA
Sánchez Rubí, Carme Dilluns 11:00-11:55
Suport Coll Mulet, Maria Dimarts 12:10-13:05

MATEMÀTIQUES
Aguiló Larriba, Germán Darío Dilluns 08:55-09:50
Suport Tomàs Clar, Magdalena Dimecres 11:00-11:55

GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Mut Tomás, Francisca Dimarts 11:00-11:55
Suport Tomàs Clar, Magdalena Dimecres 11:00-11:55
FÍSICA I QUÍMICA Salvà Tomàs, Antoni Divendres 10:05-11:00
Obrador Bennàsar, Pere Miquel Dilluns 08:55-09:50
Suport Sureda García, Maria Isabel Divendres 10:05-11:00
ANGLÈS Montero Pineda, Elena Dimarts 11:00-11:55
ANGLÈS Bordoy Adrover, Maria Dilluns 11:00-11:55
Ampliació Ferrer Maimó, Miquela Maria Dimecres 08:55-09:50
EDUCACIÓ FÍSICA Ferrer Cañellas, Gonçal Divendres 10:05-11:00
TECNOLOGIA Sebastià Milian, Vallivana Dijous 10:05-11:00
Miralles Barceló, Catalina Dimarts 08:55-09:50
PROJECTES Bordoy Adrover, Maria Dilluns 11:00-11:55
ALEMANY Cloquell Gomila, Antonina Divendres 10:05-11:00
MÚSICA Cantó Flores, José Miguel Dimecres 08:55-09:50
FRANCÈS Valens Tugores, Catalina Dijous 10:05-11:00
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
VALORS ÈTICS Riera Gaya, Miquel Divendres 10:05-11:00
 logo mini IES FELANITX Grup: 2n ESO C
EQUIP DOCENT Tutor: Pere Grimalt (Dilluns 10:05-11:00)

LLENGUA CASTELLANA
I LITERATURA
Lucas Morey, Carme Dimecres 10:05-11:00
Suport Sureda García, Maria Isabel Divendres 10:05-11:00

LLENGUA CATALANA
I LITERATURA
Grimalt Riera, Pere Dilluns 10:05-11:00
Suport Coll Mulet, Maria Dimarts 12:10-13:05

MATEMÀTIQUES
Mas Manresa, Francisca Dimarts 10:05-11:00
Suport Tomàs Clar, Magdalena Dimecres 11:00-11:55

GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Puigserver Pou, Rafel Divendres 08:00-08:55
Suport Tomàs Clar, Magdalena Dimecres 11:00-11:55
FÍSICA I QUÍMICA Obrador Bennàsar, Pere Miquel Dilluns 08:55-09:50
Suport Sureda García, Maria Isabel Divendres 10:05-11:00
ANGLÈS Montero Pineda, Elena Dimarts 11:00-11:55
ANGLÈS Sanchís Abella, Julia Maria Reyes Dimarts 08:55-09:50
Ampliació Ferrer Maimó, Miquela Maria Dimecres 08:55-09:50
EDUCACIÓ FÍSICA Riera Tur, Josefina Dilluns 11:00-11:55
Mercado Alcázar, Juan José Divendres 08:55-09:50
TECNOLOGIA Miralles Barceló, Catalina Dimarts 08:55-09:50
ALEMANY Cloquell Gomila, Antonina Divendres 10:05-11:00
EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL II Clariana Aguiló, Alexandre Dijous 11:00-11:55
PROJECTES Grimalt Riera, Pere Dilluns 10:05-11:00
VALORS ÈTICS Bonet Rigo, Maria Antònia Dimecres 10:05-11:00
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
 logo mini IES FELANITX Grup: 2n ESO D
EQUIP DOCENT Tutor: José Miguel Cantó (Dimecres 8:55-9:50)
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Lucas Morey, Carme Dimecres 10:05-11:00
LLENGUA CATALANA I LITERATURA Sánchez Rubí, Carme Dilluns 11:00-11:55
MATEMÀTIQUES Mayol Bauzà, Miguel Dimecres 08:55-09:50
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Mestre Oliver, Maria Victòria Dimecres 11:00-11:55
FÍSICA I QUÍMICA Salvà Tomàs, Antoni Divendres 10:05-11:00
ANGLÈS Montero Pineda, Elena Dimarts 11:00-11:55
ANGLÈS Sanchís Abella, Julia Maria Reyes Dimarts 08:55-09:50
Ampliació Ferrer Maimó, Miquela Maria Dimecres 08:55-09:50
EDUCACIÓ FÍSICA Ferrer Cañellas, Gonçal Divendres 10:05-11:00
TECNOLOGIA Miralles Barceló, Catalina Dimarts 08:55-09:50
Sebastià Milian, Vallivana Dijous 10:05-11:00
ALEMANY Cloquell Gomila, Antonina Divendres 10:05-11:00
MÚSICA Cantó Flores, José Miguel Dimecres 08:55-09:50
FRANCÈS Valens Tugores, Catalina Dijous 10:05-11:00
PROJECTES Cantó Flores, José Miguel Dimecres 08:55-09:50
VALORS ÈTICS Riera Gaya, Miquel Divendres 10:05-11:00
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
 logo mini IES FELANITX Grup: 2n ESO E
EQUIP DOCENT Tutora: Carmen Vañó (Dijous 8:55-9:50)
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Vañó González, Carmen Olga Dijous 08:55-09:50
LLENGUA CATALANA I LITERATURA Sánchez Rubí, Carme Dilluns 11:00-11:55
MATEMÀTIQUES Capó Juan, Antoni Dilluns 10:05-11:00
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Puigserver Pou, Rafel Divendres 08:00-08:55
FÍSICA I QUÍMICA Brunet Quetglas, Miguel Dimarts 10:05-11:00
ANGLÈS Montero Pineda, Elena Dimarts 11:00-11:55
ANGLÈS Cloquell Gomila, Antonina Divendres 10:05-11:00
Ampliació Ferrer Maimó, Miquela Maria Dimecres 08:55-09:50
EDUCACIÓ FÍSICA Riera Tur, Josefina Dilluns 11:00-11:55
TECNOLOGIA Miralles Barceló, Catalina Dimarts 08:55-09:50
Sebastià Milian, Vallivana Dijous 10:05-11:00
ALEMANY Cloquell Gomila, Antonina Divendres 10:05-11:00
EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL II Clariana Aguiló, Alexandre Dijous 11:00-11:55
PROJECTES Vañó González, Carmen Olga Dijous 08:55-09:50
VALORS ÈTICS Coll Mulet, Maria Dimarts 12:10-13:05
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
logo mini  IES FELANITX Grup: 2n ESO F
EQUIP DOCENT Tutora: Miquela Ferrer (Dimecres 8:55-9:50)
ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC Perello Berenguer, Maria Francisca Rita Divendres 12:10-13:05
ÀMBIT CIENTÍFICOTECNOLÒGIC Monrós Barahona, Manuel Dimecres 08:55-09:50
ÀMBIT PRÀCTIC Horrach Martorell, Guillem Dijous 11:00-11:55
ANGLÈS Ferrer Maimó, Miquela Maria Dimecres 08:55-09:50
EDUCACIÓ FÍSICA Ferrer Cañellas, Gonçal Divendres 10:05-11:00
Riera Tur, Josefina Dilluns 11:00-11:55
VALORS ÈTICS Rigo Mas, Maria Dimarts 10:05-11:00
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
logo mini  IES FELANITX Grup: 3r ESO A
EQUIP DOCENT Tutora: Apol·lònia Barceló (Divendres 8:55-9:50)
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Cubells Vives, Francesc Josep Dijous 10:05-11:00
LLENGUA CATALANA I LITERATURA Grimalt Riera, Pere Dilluns 10:05-11:00
MATEMÀTIQUES Mesquida Manresa, Joan Dilluns 10:05-11:00
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Barceló Martorell, Apol·lònia Divendres 08:55-09:50
ANGLÈS Puigserver Pou, Rafel Divendres 08:00-08:55
FÍSICA I QUÍMICA Mas Mòjer, Jerónimo Dijous 08:55-09:50
BIOLOGIA I GEOLOGIA Obrador Bennàsar, Pere Miquel Dilluns 08:55-09:50
ANGLÈS Bordoy Adrover, Maria Dilluns 11:00-11:55
Ampliació Moyano González, María Del Carmen Dijous 12:10-13:05
EDUCACIÓ FÍSICA Ferrer Cañellas, Gonçal Divendres 10:05-11:00
TECNOLOGIA Mercado Alcázar, Juan José Divendres 08:55-09:50
Sebastià Milian, Vallivana Dijous 10:05-11:00
ALEMANY Cloquell Gomila, Antonina Divendres 10:05-11:00
EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL II Clariana Aguiló, Alexandre Dijous 11:00-11:55
INICIATIVA EMPRENEDORA Llull Oliver, Barbara Maria Dimecres 11:00-11:55
FRANCÈS Valens Tugores, Catalina Dijous 10:05-11:00
PROJECTES Roig Ballester, Antònia Divendres 10:05-11:00
VALORS ÈTICS Barceló Martorell, Apol·lònia Divendres 08:55-09:50
 logo mini IES FELANITX Grup: 3r ESO B
EQUIP DOCENT Tutora: Julia Sanchís (Dimarts 8:55-9:50)
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Cubells Vives, Francesc Josep Dijous 10:05-11:00
LLENGUA CATALANA I LITERATURA Grimalt Riera, Pere Dilluns 10:05-11:00
MATEMÀTIQUES Capó Juan, Antoni Dilluns 10:05-11:00
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Perello Berenguer, Maria Francisca Rita Divendres 12:10-13:05
ANGLÈS Puigserver Pou, Rafel Divendres 08:00-08:55
FÍSICA I QUÍMICA Mas Mòjer, Jerónimo Dijous 08:55-09:50
BIOLOGIA I GEOLOGIA Obrador Bennàsar, Pere Miquel Dilluns 08:55-09:50
ANGLÈS Sanchís Abella, Julia Maria Reyes Dimarts 08:55-09:50
Ampliació Moyano González, María Del Carmen Dijous 12:10-13:05
EDUCACIÓ FÍSICA Ferrer Cañellas, Gonçal Divendres 10:05-11:00
TECNOLOGIA Miralles Barceló, Catalina Dimarts 08:55-09:50
Mercado Alcázar, Juan José Divendres 08:55-09:50
ALEMANY Cloquell Gomila, Antonina Divendres 10:05-11:00
EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL II Clariana Aguiló, Alexandre Dijous 11:00-11:55
INICIATIVA EMPRENEDORA Llull Oliver, Barbara Maria Dimecres 11:00-11:55
FRANCÈS Valens Tugores, Catalina Dijous 10:05-11:00
PROJECTES Vidal Barceló, Margalida Dijous 08:55-09:50
VALORS ÈTICS Riera Gaya, Miquel Divendres 10:05-11:00
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
logo mini  IES FELANITX Grup: 3r ESO C
EQUIP DOCENT Tutora: Carmen Moyano (Dijous 12:10-13:05)
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Vañó González, Carmen Olga Dijous 08:55-09:50
LLENGUA CATALANA I LITERATURA Grimalt Riera, Pere Dilluns 10:05-11:00
MATEMÀTIQUES Piña Sirer, Salvador Dimecres 08:00-08:55
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Barceló Martorell, Apol·lònia Divendres 08:55-09:50
Puigserver Pou, Rafel Divendres 08:00-08:55
FÍSICA I QUÍMICA Mas Mòjer, Jerónimo Dijous 08:55-09:50
BIOLOGIA I GEOLOGIA Montero Pineda, Elena Dimarts 11:00-11:55
ANGLÈS Moyano González, María Del Carmen Dijous 12:10-13:05
Ampliació Rosselló Nadal, Antoni Dijous 08:55-09:50
EDUCACIÓ FÍSICA Ferrer Cañellas, Gonçal Divendres 10:05-11:00
TECNOLOGIA Mercado Alcázar, Juan José Divendres 08:55-09:50
Sebastià Milian, Vallivana Dijous 10:05-11:00
ALEMANY Cloquell Gomila, Antonina Divendres 10:05-11:00
EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL II Clariana Aguiló, Alexandre Dijous 11:00-11:55
INICIATIVA EMPRENEDORA Sirer Melis, María Isabel Dimarts 12:10-13:05
FRANCÈS Valens Tugores, Catalina Dijous 10:05-11:00
PROJECTES Vidal Barceló, Margalida Dijous 08:55-09:50
VALORS ÈTICS Riera Gaya, Miquel Divendres 10:05-11:00
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
logo mini  IES FELANITX Grup: 3r ESO D
EQUIP DOCENT Tutor: Miquel Julià (Dimecres 8:55-9:50)
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Vañó González, Carmen Olga Dijous 08:55-09:50
LLENGUA CATALANA I LITERATURA Grimalt Riera, Pere Dilluns 10:05-11:00
MATEMÀTIQUES Julià Barceló, Miquel Dimecres 08:55-09:50
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Barceló Martorell, Apol·lònia Divendres 08:55-09:50
ANGLÈS Puigserver Pou, Rafel Divendres 08:00-08:55
FÍSICA I QUÍMICA Mas Mòjer, Jerónimo Dijous 08:55-09:50
BIOLOGIA I GEOLOGIA Obrador Bennàsar, Pere Miquel Dilluns 08:55-09:50
ANGLÈS Moyano González, María Del Carmen Dijous 12:10-13:05
Ampliació Rosselló Nadal, Antoni Dijous 08:55-09:50
EDUCACIÓ FÍSICA Ferrer Cañellas, Gonçal Divendres 10:05-11:00
TECNOLOGIA Miralles Barceló, Catalina Dimarts 08:55-09:50
Mercado Alcázar, Juan José Divendres 08:55-09:50
ALEMANY Cloquell Gomila, Antonina Divendres 10:05-11:00
EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL II Clariana Aguiló, Alexandre Dijous 11:00-11:55
INICIATIVA EMPRENEDORA Sirer Melis, María Isabel Dimarts 12:10-13:05
FRANCÈS Valens Tugores, Catalina Dijous 10:05-11:00
PROJECTES Rigo Mas, Maria Dimarts 10:05-11:00
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
logo mini  IES FELANITX Grup: 3r ESO E
EQUIP DOCENT Tutora: Ma Magdalena Bauçà (Dimarts 11:00-11:55)
ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC Bauzà Barceló, Maria Magdalena Dimarts 11:00-11:55
ÀMBIT CIENTÍFICOTECNOLÒGIC Monrós Barahona, Manuel Dimecres 08:55-09:50
ÀMBIT PRÀCTIC Horrach Martorell, Guillem Dijous 11:00-11:55
ANGLÈS Rosselló Nadal, Antoni Dijous 08:55-09:50
EDUCACIÓ FÍSICA Ferrer Cañellas, Gonçal Divendres 10:05-11:00
VALORS ÈTICS Riera Gaya, Miquel Divendres 10:05-11:00
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
logo mini  IES FELANITX Grup: 4t ESO A
EQUIP DOCENT Tutor: Joan Mesquida (Dilluns 10:05-11:00)
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Cubells Vives, Francesc Josep Dijous 10:05-11:00
LLENGUA CATALANA I LITERATURA Nicolau Prohens, Francisca Divendres 11:00-11:55
MATEMÀTIQUES Mesquida Manresa, Joan Dilluns 10:05-11:00
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Bennàsar Coll, Bernat Dimecres 08:55-09:50
FÍSICA I QUÍMICA Salvà Tomàs, Antoni Divendres 10:05-11:00
BIOLOGIA I GEOLOGIA Vidal Prohens, Neus Dimecres 08:55-09:50
ANGLÈS Bordoy Adrover, Maria Dilluns 11:00-11:55
Ampliació Monserrat Ferrer, Antoni Dimecres 08:55-09:50
EDUCACIÓ FÍSICA Tugores Alomar, Joan Divendres 08:55-09:50
ANGLÈS Riera Tur, Josefina Dilluns 11:00-11:55
TECNOLOGIA Sebastià Milian, Vallivana Dijous 10:05-11:00
Mercado Alcázar, Juan José Divendres 08:55-09:50
CULTURA CIENTÍFICA Obrador Bennàsar, Pere Miquel Dilluns 08:55-09:50
EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL II Sabater Garau, Jaume Simó Dijous 12:10-13:05
INICIATIVA EMPRENEDORA Llull Oliver, Barbara Maria Dimecres 11:00-11:55
TIC Miralles Barceló, Catalina Dimarts 08:55-09:50
VALORS ÈTICS Roig Ballester, Antònia Divendres 10:05-11:00
 logo mini IES FELANITX Grup: 4t ESO B
EQUIP DOCENT Tutor: Salvador Piña (Dimecres 8:00-8:55)
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Vañó González, Carmen Olga Dijous 08:55-09:50
LLENGUA CATALANA I LITERATURA Nicolau Prohens, Francisca Divendres 11:00-11:55
MATEMÀTIQUES Piña Sirer, Salvador Dimecres 08:00-08:55
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Bennàsar Coll, Bernat Dimecres 08:55-09:50
FÍSICA I QUÍMICA Mas Mòjer, Jerónimo Dijous 08:55-09:50
BIOLOGIA I GEOLOGIA Soler Torres, Margalida Divendres 08:55-09:50
Vidal Prohens, Neus Dimecres 08:55-09:50
ANGLÈS Bordoy Adrover, Maria Dilluns 11:00-11:55
Ampliació Monserrat Ferrer, Antoni Dimecres 08:55-09:50
EDUCACIÓ FÍSICA Tugores Alomar, Joan Divendres 08:55-09:50
ANGLÈS Riera Tur, Josefina Dilluns 11:00-11:55
TECNOLOGIA Sebastià Milian, Vallivana Dijous 10:05-11:00
Mercado Alcázar, Juan José Divendres 08:55-09:50
CULTURA CIENTÍFICA Obrador Bennàsar, Pere Miquel Dilluns 08:55-09:50
EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL II Sabater Garau, Jaume Simó Dijous 12:10-13:05
INICIATIVA EMPRENEDORA Llull Oliver, Barbara Maria Dimecres 11:00-11:55
ECONOMIA Rosselló Miralles, Micaela Dilluns 11:00-11:55
LLATÍ Ferrer López, Ana María Divendres 11:00-11:55
TIC Miralles Barceló, Catalina Dimarts 08:55-09:50
VALORS ÈTICS Roig Ballester, Antònia Divendres 10:05-11:00
 logo mini IES FELANITX Grup: 4t ESO C
EQUIP DOCENT Tutor: Maria Antònia Bonet (Dimecres 10:05-11:00)
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Vañó González, Carmen Olga Dijous 08:55-09:50
LLENGUA CATALANA I LITERATURA Nicolau Prohens, Francisca Divendres 11:00-11:55
MATEMÀTIQUES Capó Juan, Antoni Dilluns 10:05-11:00
Mayol Bauzà, Miguel Dimecres 08:55-09:50
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Bennàsar Coll, Bernat Dimecres 08:55-09:50
FÍSICA I QUÍMICA Mas Mòjer, Jerónimo Dijous 08:55-09:50
BIOLOGIA I GEOLOGIA Soler Torres, Margalida Divendres 08:55-09:50
Vidal Prohens, Neus Dimecres 08:55-09:50
ANGLÈS Bordoy Adrover, Maria Dilluns 11:00-11:55
Ampliació Monserrat Ferrer, Antoni Dimecres 08:55-09:50
EDUCACIÓ FÍSICA Tugores Alomar, Joan Divendres 08:55-09:50
ANGLÈS Riera Tur, Josefina Dilluns 11:00-11:55
TECNOLOGIA Sebastià Milian, Vallivana Dijous 10:05-11:00
Mercado Alcázar, Juan José Divendres 08:55-09:50
CULTURA CIENTÍFICA Obrador Bennàsar, Pere Miquel Dilluns 08:55-09:50
EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL II Sabater Garau, Jaume Simó Dijous 12:10-13:05
INICIATIVA EMPRENEDORA Llull Oliver, Barbara Maria Dimecres 11:00-11:55
CIÈNCIES APLICADES Soler Torres, Margalida Divendres 08:55-09:50
ECONOMIA Rosselló Miralles, Micaela Dilluns 11:00-11:55
LLATÍ Ferrer López, Ana María Divendres 11:00-11:55
TIC Miralles Barceló, Catalina Dimarts 08:55-09:50
VALORS ÈTICS Bonet Rigo, Maria Antònia Dimecres 10:05-11:00
logo mini  IES FELANITX Grup: 4t ESO D
EQUIP DOCENT Tutora: Bernat Bennàsar (Dimecres 8:55-9:50)
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA Lucas Morey, Carme Dimecres 10:05-11:00
LLENGUA CATALANA I LITERATURA Nicolau Prohens, Francisca Divendres 11:00-11:55
MATEMÀTIQUES Aguiló Larriba, Germán Darío Dilluns 08:55-09:50
Mayol Bauzà, Miguel Dimecres 08:55-09:50
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Bennàsar Coll, Bernat Dimecres 08:55-09:50
FÍSICA I QUÍMICA Mas Mòjer, Jerónimo Dijous 08:55-09:50
BIOLOGIA I GEOLOGIA Vidal Prohens, Neus Dimecres 08:55-09:50
Soler Torres, Margalida Divendres 08:55-09:50
ANGLÈS Cloquell Gomila, Antonina Divendres 10:05-11:00
Ampliació Monserrat Ferrer, Antoni Dimecres 08:55-09:50
EDUCACIÓ FÍSICA Tugores Alomar, Joan Divendres 08:55-09:50
ANGLÈS Riera Tur, Josefina Dilluns 11:00-11:55
TECNOLOGIA Sebastià Milian, Vallivana Dijous 10:05-11:00
Mercado Alcázar, Juan José Divendres 08:55-09:50
CULTURA CIENTÍFICA Obrador Bennàsar, Pere Miquel Dilluns 08:55-09:50
EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL II Sabater Garau, Jaume Simó Dijous 12:10-13:05
INICIATIVA EMPRENEDORA Llull Oliver, Barbara Maria Dimecres 11:00-11:55
ECONOMIA Rosselló Miralles, Micaela Dilluns 11:00-11:55
LLATÍ Ferrer López, Ana María Divendres 11:00-11:55
CIÈNCIES APLICADES Soler Torres, Margalida Divendres 08:55-09:50
RELIGIÓ Revert Vidal, Yolanda Dimecres 10:05-11:00
TIC Miralles Barceló, Catalina Dimarts 08:55-09:50
VALORS ÈTICS Bonet Rigo, Maria Antònia Dimecres 10:05-11:00
catala1

Recull de recursos lingüístics en català. Diccionaris, correctors, normativa. etc

 

LogotipFP300
tutoria

TUTORIA.

Horaris d'atenció a pares/mares/tutors. Informació de tutoria

 
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com