No diguis dois bannerblog no diguis dois

1469115992 hang up  971581804  971580497

fax icon  971581258
email icon   iesfelanitx@educaib.eupin

xarxes facebook  xarxes instagram  xarxes linkedin  xarxes twiter

 Logo Conselleria Educació i Universitat    Logo MECD   Logo FSE FBP ESO
Títol FPB Agrojardineria i composicions florals Títol FPB Electricitat i electrònica

Comunicació i societat I

Anglès

Comunicació i societat I

Anglès

Ciències aplicades I Ciències aplicades ICiències aplicades I
Op. aux. de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius Instal·lacions elèctriques i domòtiques
Op. bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria Equips elèctrics i electrònics
Op. bàsiques en instal·lacions de jardins, parcs i zones verdes

Comunicació i societat II

Anglès II

Op. bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes Ciències aplicades II

Comunicació i societat II

Anglès II

Instal·lacions de telecomunicacions
Ciències aplicades II Inst. i mant. de xarxes per a la transmissió de dades
Activitats de reg, adobament i tractament en correus  
Materials de floristeria  
Op. aux. en l'elaboració de composicions amb flors i plantes  
Logo Conselleria Educació i Universitat              Logo FSE CFGM
Fonaments agronòmics
Implantació de jardins i zones verdes
Taller i equips de tracció
Infraestructures i instal·lacions agrícoles
Principis de sanitat vegetal
Producció de plantes i pans d'herba en vivier
Manteniment i millora de jardins i zones verdes
Composicions florals i amb plantes
Establiments de floristeria
Tècniques de venda en jardineria i floristeria
Control fitosanitari
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
 • Botànica agronòmica
 • Fitopatologia
 • Topografia agrària
 • Formació i orientació laboral
 • Maquinària i instal·lacions agroforestals (Anglès)
 • Gestió i organització del viver
 • Disseny de jardins i restauració del paisatge
 • Conservació de jardins i gespes esportives (Anglès)
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Planificació de cultius
 • Gestió de cultius
 • Projecte de paisatgisme i medi rural
 • Viticultura
 • Processos bioquímics
 • Legislació vitivinícola
 • FOL
 • Vinificacions
 • Anàlisi enològica
 • Comercialització i logística en la indústria alimentària
 • Estabilització, criança i envasament
 • Indústries derivades
 • Tast i cultura vitivinícola
 • Empresa i inicativa emprenedora
 • Gestió de la qualitat ambiental en la indústria alimentària
 • Projecte de vitivinicultura

catala1

Recull de recursos lingüístics en català. Diccionaris, correctors, normativa. etc

 

LogotipFP300
tutoria

TUTORIA.

Horaris d'atenció a pares/mares/tutors. Informació de tutoria

 
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com